Eesti Meistrivõistlused Tuletõrjespordis 2013 toimuvad Rakveres 26-27 juuni.
Sealsed reeglid erinevad mõnevõrra Raplamaa tuletõrjespordisarja omadest, seega väike spikker on igati asjakohane.

Raplamaalt osales 2012 eestikatel tervelt 4 võistkonda (Lellest mehed, naised, noored ja Lauknalt naised). Tulemus polnud kuigi paha, saadi täiskomplekt medaleid – hõbe (Lelle naised), pronks (Lelle mehed) ja diskvalifitseerimine (Lelle noored).

Innustamaks teisigi Eestimaa kogukondlikke tuletõrjeseltse osalema, panime kokku õpetliku video.

Kordamine on tarkuse ema – siin on väljavõte reglemendist, mis käib mootorpumbaga hargnemise kohta.

2013 võisteldakse Otter-tüüpi mootorpumbaga.
Imiliinis on naistel ja noortel 2  imivoolikut, meestel 4.
Imivoolikute liitmikutüüp on saksa standard Storz, meestel neli ja naistel/noortel 2 imivoolikut (Otter tüüpi pumba imivoolik on 3″ ehk teisisõnu 77 mm).
Tähelepanu – Otteri imivoolik on pea poole lühem kui vene imivoolik!
Surveliinis on naistel ja noortel 2 tüviliini voolikut (77m ja vene bogdanov/GOST liitmik) ja kummaski tööliinis omakorda 1 tööliini voolik (51mm ja vene bogdanov/GOST liitmik).

Meestel on distants pikem – tüviliinis 3 voolikut ja kummaski tööliinis 2 voolikut.
Eestikatel on kasutuses (erinevalt Raplamaast) kraanidega hargmik!
Võistlusriietus: pikad spordipüksid, pikkade käistega spordisärk, kiiver ning rihm. Võistlusriietus peab reeglina kogu võistkonnal olema ühtne.
Väljak võistlushargnemiseks mootorpumbaga.
Vähemalt 110 m pikkune ja 10 m laiune tasane väljak.
Platvormile suurusega 2×2 m asetatakse mootorpump koos varustusega.
4 m kaugusel (noortel 1,5 m) vasakut kätt platvormist, vaadates tulejoone suunas, asetatakse veepaak.
85 m kaugusel (noortel 45 m) platvormi keskkohast asub “tulejoon” ja tulejoonest 5 m kaugusel märklauad. Märklaudade avade vahekaugus 4,5 m.

Mootorpumba veepaak – veega täidetav vähemalt 1000-liitrine veemahuti ääre kõrgusega maapinnast 80 cm. Veepaagil peab olema soovitavalt veega täitmise võimalus kuulkraaniga veepaagi allosas.
Platvorm – mootorpumba alus, platvorm suurusega 2 x 2 m. Platvormi paksus 40 mm. Kõrgus maapinnast 10cm.
Mootorpumbahargnemise märklaud – kilp suurusega 50×50 cm, mille keskel on avaus läbimõõduga 50 mm, kilbi teisel küljel, avause taga, on anum suurusega 15 liitrit. Anuma põhjas on ava kraaniga vee väljalaskmiseks. Kilbi kõrgus maast 135 cm. Peale seda, kui anumasse on augu  kaudu sattunud 10 l vett, hakkab tööle ujukimehhanism, mis annab signaali ülesande täitmisest.

Võistlushargnemine mootorpumbaga:

 

Võistluse varustus (voolikud, mootorpump, hargmik, joatorud, imisõel, võtmed) asetatakse platvormile. Varustus paigaldatakse platvormile nii, et see ei ületaks platvormi gabariite, väljaarvatud imivoolikud, millised ei tohi puudutada jooksurada. Liitmikud enne starti ei tohi olla omavahel kokkupuutes. Vahemaa liitmike vahel peab olema vähemalt 0,5 cm.

Mootorpumba bensiini kraan, veeväljalaske ventiil ja sulguriliitmiku otsad on enne stardikäsklust lahtises asendis. Mootorpumba siduri ja vaakumkangi asendi valib võistleja ise ja paneb vastavasse asendisse enne stardikäsklust.

Stardijoon märgitakse 10 m kaugusel platvormi keskkohast märklaudade jooksu suunas, vastusuunas ja küljepealt (paremat kätt platvormist, vaadates tulejoone suunas). Võistkonna koosseis meestele kuni 7 sportlast, noortele kuni 6 sportlast. Võistkonnale on lubatud startida ainult ühes suunas.

Peale stardikäsklust jooksevad võistlejad platvormi juurde, moodustavad põhiliini ühendades voolikud omavahel, hargmikuga ja mootorpumbaga, moodustavad tööliinid, ühendades voolikud omavahel, joatoruga ja hargmikuga. Joajuhid jooksevad “tulejooneni”. Samal ajal ühendatakse imivoolikud omavahel, mootorpumbaga ja imisõelaga. Teostatakse mootorpumba käivitus ja vee imemine ning vee andmine põhi- ja tööliinidesse.

Ülesanne loetakse täidetuks, kui joajuhid on täitnud märklaudade veeanumad ja sellest on andnud signaali ujukimehhanism.

Võistkond diskvalifitseeritakse, kui
tehakse valelähe;
harjutuse sooritamisel võistkonna liikmed astusid tulejoonele ja rajajoonele või ületasid selle;
harjutuse sooritamisel kukub varustus tulejoonele või selle taha;
harjutuse lõpetamisel imisõel ei ole ühendatud imivoolikuga;
ületatakse ajalimiit (5 min), mis oli ette nähtud stardi ettevalmistamiseks.

Märkus: joajuhtidel lubatakse aidata märklaua tabamisel teist joajuhti, kuid ainult oma jooksurajalt. Selleks märgitakse tulejoone keskelt (võrdsel kaugusel mõlemast märklauast) stardi suunas 10 m pikkuselt rajajoon.